23-41-M/01 - Strojírenství

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Od třetího ročníku zaměření na CAD/CAM systémy a CNC stroje.

39-41-L/01 - Autotronik

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B a C.

65-41-L/01 - Gastronomie

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Od druhého ročníku odborný výcvik v hotelech regionu.

66-41-L/01 Obchodník

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování možnost pokračovat ve studiu na VOŠ či vysoké škole.

23-55-H/02 Karosář

Tříletý učební obor zakončený výučním listem. Zdarma svářečský kurz.

23-61-H/01 Autolakýrník

Tříletý učební obor zakončený výučním listem. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Tříletý učební obor zakončený výučním listem. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B a C.

26-57-H/01 Autoelektrikář

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B a C.

33-56-H/01 Truhlář

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Od druhého ročníku práce na zakázkách a možnost výdělku.

36-56-H/01 Kominík

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Od prvního ročníku možnost získání stipendia a odměny za dobrý prospěch v odborném výcviku.

65-51-H/01 Kuchař

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Od druhého ročníku odborný výcvik v restauracích regionu.

66-51-H/01 Prodavač

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. V případě dobrého prospěchu možnost přechodu na čtyřletý studijní obor Obchodník.

23-43-L/51 Podnikání

Dvouletý nástavbový obor pro absolventy učebních oborů ukončený maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování možnost studia na VOŠ či VŠ.

23-45-N/01 Automobilová diagnostika a servis

Tříletý specializační obor pro maturanty zakončený absolutoriem. Po úspěšném ukončení získání neakademického titulu Dis.

63-41-N/11 Firemní ekonomika

Tříletý specializační obor pro maturanty zakončený absolutoriem. Po úspěšném absolvování získání neakedmického titulu Dis.

Učební obory
Tříleté učební obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Studijní obory
Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol či dvouleté nástavbové obory pro absolventy učebních oborů zakončené maturitní zkouškou.
Vyšší odborná škola
Poskytuje absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace.

Vítejte na oficiálních stránkách školy

Vážení návštěvníci,

právě jste otevřeli internetové stránky Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou - školy, která vznikla v roce 2008 jako nový subjekt sloučením tehdejší "průmyslovky" a "učiliště". Věříme, že tato webová prezentace zajistí dobrou přehlednost i orientaci a Vy snadno získáte informace, které hledáte. 

Velkou pozornost věnuje naše škola rozvoji robotiky, což je věda, ve které se prolínají prvky strojírenství, elektroniky i programování. Zaníceně se tomuto oboru u nás věnuje učitel odborných předmětů Ing. Martin Locker. Pod jeho vedením již několik let úspěšně funguje i klub robotiky a má se věru čím pochlubit. Se skromností sobě vlastní to však náš kolega sám neudělá, tak nám dovolte abychom zde uvedli alespoň odkaz na webové stránky věnované činnosti tohoto klubu - Robot klub Rychnov

Aktuality
17. 10. 2017

Škola není jenom učení, a tak nabízíme našim žákům možnost navštívit adventní Vídeň. V rámci osnov tělesné výchovy pořádáme ještě lyžařský kurz do Alp.

pdfAdventní Vídeň

pdfLyžařský výcvik

27. 09. 2017

Srdečně zveme všechny zájemce o studium i širokou veřejnost na dny otevřených dveří, které se konají:

  • v pátek 6. října 2017 od 9 do 17 hodin,
  • v sobotu 7. října od 8:30 do 12:30 hodin.

Těšíme se, že Vám ukážeme naše zbrusu nové dílny!

27. 09. 2017

Na pátek 29. září 2017 udělila ředitelka školy z provozních důvodů ředitelské volno.

27. 09. 2017

Po roce práce byla 14. 9. 2017 slavnostně otevřena zmodernizovaná část rychnovské průmyslovky. V rámci podpory rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny tu stát a kraj do odborného vzdělání investoval téměř 80 milionů. Zásadní proměnou prošla budova dílen, která byla zateplena, byla zde vyměněna okna, dveře, vrata, podlahy, provedly se kompletní nové rozvody inženýrských sítí. Ještě podstatnější však je, že více než 30 miliónů bylo investováno do špičkových technologií. Žáci tak mají k dispozici nové soustruhy, lisy, frézky, vrtačky, brusky, kovářskou výheň i objekt nové motorové brzdy včetně technologií. Příští rok začne druhá etapa modernizace - rekonstrukce Centra odborné přípravy Na Jamách, jejíž náklady dosáhnou 70 milionů Kč.

Fotoalbum

30. 08. 2017

Z důvodu vypnutí elektrického proudu bude ve čtvrtek dne 31. srpna 2017 budova U Stadionu uzavřena.