23-41-M/01 - Strojírenství

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Od třetího ročníku zaměření na CAD/CAM systémy a CNC stroje.

39-41-L/01 - Autotronik

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B a C.

65-41-L/01 - Gastronomie

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Od druhého ročníku odborný výcvik v hotelech regionu.

66-41-L/01 Obchodník

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování možnost pokračovat ve studiu na VOŠ či vysoké škole.

23-55-H/02 Karosář

Tříletý učební obor zakončený výučním listem. Zdarma svářečský kurz.

23-61-H/01 Autolakýrník

Tříletý učební obor zakončený výučním listem. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Tříletý učební obor zakončený výučním listem. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B a C.

26-57-H/01 Autoelektrikář

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Zdarma získání řidičského průkazu skupiny B a C.

33-56-H/01 Truhlář

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Od druhého ročníku práce na zakázkách a možnost výdělku.

36-56-H/01 Kominík

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Od prvního ročníku možnost získání stipendia a odměny za dobrý prospěch v odborném výcviku.

65-51-H/01 Kuchař

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Od druhého ročníku odborný výcvik v restauracích regionu.

66-51-H/01 Prodavač

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. V případě dobrého prospěchu možnost přechodu na čtyřletý studijní obor Obchodník.

23-43-L/51 Podnikání

Dvouletý nástavbový obor pro absolventy učebních oborů ukončený maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování možnost studia na VOŠ či VŠ.

23-45-N/01 Automobilová diagnostika a servis

Tříletý specializační obor pro maturanty zakončený absolutoriem. Po úspěšném ukončení získání neakademického titulu Dis.

63-41-N/11 Firemní ekonomika

Tříletý specializační obor pro maturanty zakončený absolutoriem. Po úspěšném absolvování získání neakedmického titulu Dis.

Učební obory
Tříleté učební obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Studijní obory
Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol či dvouleté nástavbové obory pro absolventy učebních oborů zakončené maturitní zkouškou.
Vyšší odborná škola
Poskytuje absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace.

Vítejte na oficiálních stránkách školy

Vážení návštěvníci,

právě jste otevřeli internetové stránky Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou - školy, která vznikla v roce 2008 jako nový subjekt sloučením tehdejší "průmyslovky" a "učiliště". Věříme, že tato webová prezentace zajistí dobrou přehlednost i orientaci a Vy snadno získáte informace, které hledáte. 

Velkou pozornost věnuje naše škola rozvoji robotiky, což je věda, ve které se prolínají prvky strojírenství, elektroniky i programování. Zaníceně se tomuto oboru u nás věnuje učitel odborných předmětů Ing. Martin Locker. Pod jeho vedením již několik let úspěšně funguje i klub robotiky a má se věru čím pochlubit. Se skromností sobě vlastní to však náš kolega sám neudělá, tak nám dovolte abychom zde uvedli alespoň odkaz na webové stránky věnované činnosti tohoto klubu - Robot klub Rychnov

Aktuality
20. 06. 2017

Přijímací pohovor uchazečů o studium na Vyšší odborné škole se koná v pátek dne 23. června 2017 od 10 hodin. Žádáme uchazeče, aby se shromáždili ve vestibulu školy.

13. 06. 2017

Podrobnosti o 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.

05. 06. 2017

V pátek 2.6.2017 hostila naše škola oblastní kolo technické soutěže Talenty pro firmy. Tuto soutěž pořádala Krajská hospodářská komora, tentokrát ve spolupráci s městem Kudowa Zdroj. Cílem projektu je navázat a posílit spolupráci, vyměnit si zkušenosti a ukázat příklady dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku, čehož nedílnou součástí je i ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů. Každý soutěžní tým byl sestaven ze zástupce technické firmy, 3 žáků základní školy, 3 žáků střední školy a pedagoga. Tohoto oblastního kola soutěže se zúčastnily 4 týmy. Tři týmy vedli zástupci regionálních firem Bednář FMT s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o., Týniště nad Orlicí a AB-TIP s.r.o., Borohrádek, studenti strojírenství tříd 1A, 1B a 1. ročníku učebního oboru mechanik  tvořili starší část týmů a žáci 4. ročníku ZŠ Masyrykova Rychnov n. Kn. mladší část týmu. Čtvrtým soutěžícím byl zahraniční tým z Polska. Úkolem týmu pod vedením zástupců firem v roli kapitánů bylo sestavit funkční model technického zařízení podle návodu ze stavebnice Merkur. Důraz byl kladen na použití správných dílů, jejich sestavení a splnění předepsaných kritérií - dodržení rozměrů a vůlí a hlavně funkčnost modelu. V tomto kole soutěže soutěžící stavěli model pásového dopravníku, vyklápěcího zařízení a regulátoru, které ve výsledku tvořily jeden funkční celek. Všechny týmy si s úkolem během 2,5 hodinového limitu poradily a model dokončily. Mile překvapila výborná spolupráce mezi mladšími a staršími soutěžícími a vedením týmu zástupcem firmy. Vítězem oblastního kola se stal tým vedený zástupcem firmy AB-TIP s.r.o., Borohrádek, se studenty třídy 1B a žáky ZŠ Masarykova, a tím si zajistil postup do krajského kola soutěže. Fotografie ze soutěže si můžet prohlédnout zde.

 

IMG 4581