UNIV 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:


1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
3. modernizovat proces akreditací
4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Na naší škole se prozatím realizovaly pilotáže dvou projektů:

  • 23-019-H Autolakýrník - finální povrchová úprava - 4. 12. 2013 - 19. 3. 2014
  • 36-025-H Kominík - kontrola a čištění spalinových cest - 11. 10. 2013 - 22. 2. 2014

logo univ 3

36-025-H Kominík

V naší škole probíhá ve dnech 11. 10. 2013 - 22. 2. 2014 projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání (http://www.nuv.cz/univ3). Konkrétně se v tomto rekvalifikačním kurzu jednalo o obor Kominík - kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H). Mezi lektory patří Mgr. Mikuláš Havran, Lukáš Habr (http://www.habr-kominictvi.cz/) a David Strnad (http://www.kominictvistrnad.cz/).
Kromě nutné teorie (např. nařízení vlády a normy ČSN a ČSN EN) se účastníci kurzu seznámili s velkým množstvím prací, které přímo souvisí s kominickou profesí. Konkrétně se jednalo o čištění a kontrolu spalinových cest, tvorbu kontrolních zpráv, kouřovou zkoušku, měření komínového tahu, měření zplodin, frézování, vložkování a demolice komínů a tlakovou zkoušku.

Mgr. Pavel Poklop (frekventant kurzu)

23-019-H Autolakýrník

Současně realizujeme pilotáž rekvalifikačního vzdělávacího programu profesní kvalifikace (23-019-H) Autolakýrník - finální povrchová úprava, jehož cílem je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace, (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. http://www.nuv.cz/univ3

Absolvent dalšího vzdělávání se během programu seznámí s dodržováním zásad BOZP a PO v lakovně a se souvisejícími právními předpisy.
Naučí se hodnotit kvalitu podkladových vrstev části karoserie, definovat poškození a vady nátěrových systémů, příčiny jejich vzniku, volit technologické postupy oprav nátěrových systémů. Dále bude schopen aplikovat lakovací materiály pomocí pneumatických stříkacích pistolí, obsluhovat zařízení lakovny a v neposlední řadě určit správný odstín a namíchat jej dle zásad koloristiky.

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní v autoopravárenství, servisech a ve výrobní sféře v provozech, které se zabývají povrchovou úpravou lakováním.

Ing. Radka Kalousková, Roman Hykyš
(lektoři programu)

 

 

 logolink