Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce a odpojení od sítí bude škola během měsíce července zcela uzavřena. Veškeré Vaše požadavky budou vyřízeny během měsíce srpna.

Podrobný rozpis opravných zkoušek najdete zde,

pdfStudijní obory

Přijímací pohovor uchazečů o studium na Vyšší odborné škole se koná v pátek dne 23. června 2017 od 10 hodin. Žádáme uchazeče, aby se shromáždili ve vestibulu školy.

Podrobnosti o 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.