Podrobnosti o 4. kole přijímacího řízení naleznete zde.