Písemná závěrečná zkouška oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná dne 1. června 2017 od 8 hodin v učebnách 527 a 528 budovy Javornická.