Podrobnosti o 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.