Gastronomie - 65-41-L/01

1. Charakteristika oboru

Moderní maturitní obor, který připraví odborníky na vysoké profesionální úrovni, schopné vykonávat odobrné gastronomické činnsoti - provozní marketingové činnosti, obchodně podnikatelské a řídící, komunikovat ve dvou světových jazycích a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu práce. Studium je zaměřeno na technologii přípravy pokrmů české kuchyně, typických pokrmů zahraničních kuchyní a pokrmů racionální výživy, ovládání různých forem obsluhy, sestavování jídelních lístků a menu podle gastronomických pravidel.

Odbroný výcvik probíhá v gastronomických zařízeních v regionu a ve specializované učebně gastronomických oborů.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchař, provozní, číšník – specialista. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti, činnosti obchodně podnikatelské ve všech organizačně právních formách podnikání daného oboru. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, popřípadě vysoké gastronomické škole.

pdfGastronomie

Ukázky práce žáků:

gastro-1

gastro-2

gastro-3

gastro-4

gastro-5