Dne 27.5.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku: " Zabezpečení výuky a výcviku řízení motorových vozidel skupiny B a C v autoškole pro žáky školy ve školním roce 2016/2017 "

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_3204.htmlDne 24. 5. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku: "Dokončení zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM, Javornická)"


Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_3198.html

 

Výzva k podání nabíkdky k zakázce malého rozsahu - dodávka HW řešení UTM firewallu k zabezpečení provozu školní počítačové sítě. Podrobnější informace naleznete zde.  Lhůta pro podání nabídky končí dne 9. července 2015.

Dne 16.2.2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

„Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM Javornická) –stavební práce"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_2041.html

 

Výzva k podání nabíkdky k zakázce malého rozsahu - dodávka vyvažovačky kol a stahováku pneumatik. Podrobnější informace naleznete zde. Lhůta pro podání nabídky končí dne 21. listopadu 2014.