Obchodník - 66-41-L/01

1. Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku a personální činnosti.

Odborný výcvik probíhá na smluvně zajištěných pracovištích v regionu a ve specializované učebně obchodních oborů.

2. Uplatnění absolventů

Profesionální zvládnutí většiny obchodních činností v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky. Po zapracování mají předpoklady uplatnit se jako obchodní inspektoři, vedoucí provozních jednotek, manažeři firem, obchodní zástupci.

pdfUčební plán