Prodavač - 66-51-H/01

1. Charakteristika oboru

Žák se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Sortiment zboží je konkretizován formou zaměření, které nabízí škola žákům. Např. smíšené zboží, drogistické zboží, textil a oděvy, přičemž všichni žáci získají základní informace jak o potravinářském, tak i o nepotravinářském sortimentu zboží. Žák se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů. Žák se naučí pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží.
Odborný výcvik probíhá na smluvně zajištěných pracovištích v regionu a ve specializované učebně obchodních oborů.

2. Uplatnění absolventů

Absolvent provádí samostatný prodej zboží, ovládá základní operace příjmu zboží, skladování. Samostatně vyřizuje písemnosti. Ovládá základní způsoby aranžování a vystavování zboží v prodejně, zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží a vlivy působící na zboží, podmínky jeho přepravy a manipulace. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

pdfUčební plán