Dne 8. 4. 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka "Dodávka svařovací techniky a techniky virtuálního svařování".

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1156.html