Dne 14. 6. 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku "Virtuální svařování pro potřeby svářecí školy".

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1354.html