Dne 17.6.2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku: "Dodávka vybavení CNC centra"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1357.html