Dne 2. 7. 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

" Rekonstrukce střechy - objekt č. 5 U Stadionu"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1398.html