Dne 7. 7. 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

"Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1421.html