Dne 19.7.2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce střechy – objekt č. 5 U Stadionu II.“

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1446.html