Dne 19.8.2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

„Dodávka vybavení oboru kominíků"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1518.html