Dne 10.9.2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

„Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1569.html