Dne 13.10.2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

„Dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test "

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1673.html