Dne 11.11.2014 bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

 

"Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)"

 

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1697.html