Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu - dodávka a montáž myčky nádobí. Podrobnější informace naleznete zde. Lhůta pro podání nabídky končí dne 21. listopadu 2014.