Výzva k podání nabíkdky k zakázce malého rozsahu - dodávka vyvažovačky kol a stahováku pneumatik. Podrobnější informace naleznete zde. Lhůta pro podání nabídky končí dne 21. listopadu 2014.