Dne 16.2.2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku:

„Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM Javornická) –stavební práce"

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_2041.html