Výzva k podání nabíkdky k zakázce malého rozsahu - dodávka HW řešení UTM firewallu k zabezpečení provozu školní počítačové sítě. Podrobnější informace naleznete zde.  Lhůta pro podání nabídky končí dne 9. července 2015.