Dne 24. 5. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku: "Dokončení zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM, Javornická)"


Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_3198.html