Autoškola VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel:

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:75137011

Provozovny:

provozovna č. 1009250779, Javornická 1228, Rychnov n.Kn.

provozovna č. 1003225683, U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.

Provozní doba:

pondělí - pátek: 8-16 hod., podle rozvrhu hodin ŘMV

Další informace:

Registrace pro výcvik : skupiny motor. vozidel B, C

Autoškola je zřízena pouze pro výuku a výcvik žáků školy v rámci předmětu Řízení motorových vozidel (ŘMV) a školení zaměstnanců. Služby pro veřejnost neposkytuje. Výcvik je prováděn smluvní autoškolou.

B (B1) - osobní automobil, obecně motor. voz. do 3500 kg největší povolené hmotnosti, max. 8+1 osob (traktor do 3,5 tuny včetně přívěsu a moto skup. A1 s automatickou převodovkou)

C (C1) - nákl. automobil, obecně vozidla nad 3500 kg. největší pov. hmotnosti s výjimkou sk. T ( traktorů nad 3,5 tuny a prac. strojů), max. 8+1 osob.

V rámci výuky ŘMV na školách je možno podle §13 zák. 247/2000 Sb. konat výuku, výcvik a závěrečné zkoušky uchazečů o řidičské  oprávnění v tzv. snížené věkové hranici podle dalších předpisů. Řidičský průkaz je vydán s omezením platnosti do dovršení věku.

Předmět řízení motorových vozidel je nepovinný. Pro vybrané obory autotronik, mechanik - opravář motor. vozidel, autoelektrikář, karosář, autolakýrník je možno získat v rámci výuky předmětu řidičský průkaz skupiny B popř. C se státním příspěvkem. V tomto případě musí uchazeč předmět absolvovat jako povinný a dosahovat alespoň dostatečné hodnocení. Nezbytnou součástí přijetí do výuky a výcviku je souhlas zákonného zástupce u uchazeče mladšího 18 let, jeho požadovaný zdravotní stav a bezúhonnost při prověrce přestupků eventuálně trestných činů vylučujících získání řidičského průkazu. Ze státního příspěvku je hrazena pouze základní výuka a výcvik prováděné smluvní autoškolou (AŠ), ostatní náklady si uchazeč hradí sám. To je lékařská prohlídka před zahájením výuky a výcviku asi 300,- Kč, řádná zkouška u příslušného městského úřadu (MÚ bez rozdílu skupin 700,- Kč, opakovaná zkouška z praktické jízdy B  400,- Kč (MÚ) + 250,- Kč (AŠ), opakovaná zkouška z praktické jízdy C 400,- Kč (MÚ) + 500,- Kč (AŠ), opakovaná zkouška z pravidel silničního  provozu 100,- Kč (MÚ) + 50,- Kč (AŠ), opakovaná zkouška z ovládání a údržby vozidla 200,- Kč (MÚ) + 50,- Kč (AŠ), poplatek za vystavení řidičského průkazu 50,- Kč (MÚ). Sazby určené ministerstvem financí se mohou v průběhu výuky a výcviku změnit, sazby určené autoškolou jsou pevné v rámci smlouvy. Učební pomůcky je možno zakoupit od smluvní autoškoly za minimální ceny. Učebnice 100,-Kč včetně výukového CD, samotné CD pouze za 15,- Kč. Ostatní aktualizované materiály je možno stáhnout ze školní databáze. Výuka ŘMV se provádí převážně v době hlavní výuky. Vzhledem k náročnosti individuálního výcviku při větším počtu uchazečů je třeba počítat s tím, že větší část výcvikových hodin bude uchazeč absolvovat v době svého osobního volna a podle individuálních možností i v době prázdnin. To platí přiměřeně i pro vykonání závěrečné zkoušky. Škola může zajistit pro omezený počet uchazečů výuku a výcvik na ostatní skupiny vozidel za výhodné ceny u smluvní autoškoly. Sdružovat další skupiny vozidel v rámci ŘMV na škole nelze.

autoskola 1

autoskola 2

Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.