Spolu po COVIDu na chatě Juráška

Ve dnech 20. – 22. 10. 2021 se uskutečnil pro žáky prvních ročníků učebních oborů naší školy pobytový vzdělávací program na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. Cílem pobytu bylo upevnění vztahů ve třídě mezi jednotlivými žáky a učiteli, získání vzájemného respektu a tolerance k odlišnosti a podpora zdravých životních návyků a postojů. Program pro žáky připravila speciální pedagožka společně s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a externími lektory.
Pobytu se zúčastnilo 53 žáků a 8 pedagogů školy. Žáci byli rozděleni do 4 skupinek a každá měla svůj „rozvrh“, kde byl vždy rozepsaný program na celý den: vzdělávací aktivity s lektorkami, výlety s pedagogy, pauzy na jídlo, osobní volno…

Žáci měli možnost poznat lépe sebe sama, své spolužáky a učitele prostřednictvím společných aktivit.
Po úvodních seznamovacích hrách program pokračoval soutěžním odpolednem, kdy žáci ve skupinkách plnili zábavné sportovní úkoly. Podvečer byl věnován interaktivní besedě o odpovědnosti, respektu, toleranci vůči ostatním, zároveň i podpoře dovedností, jak zvládat stresové situace. Podobný program probíhal i následující den, odpoledne nechyběly turistika k Feistově rozhledně a večer skupinové hry, ve kterých si žáci ověřili své dovednosti. Ve volném čase se žáci bavili při stolním tenise, společenských a míčových hrách.

Vyvrcholením posledních dopoledních činností zaměřených na vytváření pozitivních vztahů a komunikaci ve třídě bylo vytvoření modelu stromu s pravidly jednotlivých tříd. Vzájemnou síť vztahů žáci zhmotnili propletením v provazové pavučině.
Ať dobrá nálada, která akci provázela, pokračuje ve škole!

Realizace akce byla podpořena MŠMT v rámci projektu „Spolu po COVIDu“ č.j. „MSMT-13998/2021-5“.

Za kolektiv učitelů B. Kuderová

 

IMG 20211104 WA0028 2  IMG 20211104 WA0030 IMG 20211104 WA0032 IMG 20211104 WA0035 IMG 20211020 091650 2

 

Hodnocení adaptačního kurzu 2014 třídy 1A

Termín: pondělí 11. září 2014 – 12. září 2014, Místo konání: PENZION VERNER v Deštné v Orlických horách, Počet účastníků: 28 studentů

Program: byl zaměřen na rozvoj a poznání kolektivu třídy. Jeho součásti byly sportovní aktivity, týmové hry, sebepoznávání a spousta zábavy.

Pedagogické zajištění: Mgr. Vladimír Boček, Ing. Jiřina Petruželková

Hlavním cílem tohoto kurzu bylo připravit studenty na změnu školy a na práci v novém kolektivu. Zároveň se nastupující studenti seznámili se svým třídním učitelem, který se účastnil většiny aktivit.

1. den – se hrály seznamovací hry, vyplnili vstupní dotazník, vytvořili si pravidla chování na kurzu. Pak následovaly sportovní hry, prohlídka okolí, společenské hry a technická dovednost.

2. den – na programu byly sportovní aktivity Na závěr jsme uklidili chatu a zhodnotili adaptační kurz velmi kladně. Mnozí s nich se zbavili ostychu, který je provázel na začátku kurzu.

V Rychnově n. Kn. 27. 09. 2014, Zpracovala J. Petruželková

 adaptak 1a

Adaptační kurz třídy 1P


Ve čtvrtek 25. září 2014 jsme se před osmou hodinou ranní sešli na autobusovém nádraží v Rychnově nad Kněžnou. Čekal nás první společný pobyt - dvoudenní adaptační kurz.
V 8.10 hod jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl do Rokytnice v Orlických horách. Odtud jsme dalším autobusem pokračovali do cíle naší cesty - Říček v Orlických horách. Ubytovali jsme se na Chalupě Polesí a vyrazili na procházku po okolí. Došli jsme k lanovému centru, ke sjezdovkám a stavili jsme se v restauraci na obědě. Na zpáteční cestě nás doprovázelo i sluníčko.
Na chalupě už bylo krásně teplíčko. Paní učitelky Spěváčková a Kuderová si pro nás připravily seznamovací hry. U některých jsme se hodně nasmáli, některé nás ale donutily se i zamyslet.
Večer nám naši kluci rozdělali oheň, abychom si mohli opéci buřty. Bohužel nás brzy vyhnal déšť. Večer jsme hráli šipky, ping-pong, někteří se dívali na televizi, protože si nemohli nechat ujít další díly českých seriálů.....
V pátek 26. září 2014 jsme uklidili chalupu a odjeli domů.
Myslím si, že se nám kurz vydařil a určitě nám pomohl se mezi sebou více poznat. Je něco jiného sedět v lavicích a něco jiného poznávat spolužáky v neformálním prostředí.

Nikola Nováková, studentka třídy 1P

adaptak 1p

Adaptační pobyt očima studentů VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., třída 1DEC


Ve středu 1. října 2014 jsme se vrátili z třídenního pobytu v Deštném v Orlických horách. Cílem seznamovacího pobytu bylo zejména pomoci nám žákům s adaptací na nové prostředí, jiný typ školy a na nové spolužáky. Vedení školy a naše paní třídní učitelka nám tak poskytli možnost se vzájemně poznat, seznámit se s novými spolužáky a překonat tak obavy z toho, jak nás spolužáci přijmou a zda si ve třídě najdeme nové kamarády.... No, a samozřejmě, toužili jsme také užít si hodně legrace daleko od domova a školních povinností... A povedlo se na jedničku!
Nejvíce pro nás byly přínosné různé seznamovací hry, které nám pomohly uvolnit počáteční nejistoty s komunikací, získali jsme při nich informace o zájmech spolužáků, naučili jsme se vnímat a posuzovat druhé, ale přispěly také k naší soustředěnosti, sebepoznání a spolupráci. No prima, už jsme zase o krůček blíž k bezvadnému kolektivu, se kterým prožijeme následující čtyři roky studia.
Součástí pobytu byly i aktivity zaměřené na poznání krásné přírody a památek Orlických hor. Zcela nás dostal kostel Svatého Matouše v Jedlové, a to zejména svým prostým barokním vzhledem a svoji dominantní polohou na stráni nad Deštným. Naši fyzičku prověřil dvanáctikilometrový výšlap na Šerlich a Masarykovu chatu, Bukačku, pod Polomský kopec, Šerlišský mlýn a zpět do Deštného v O.h. Většina z nás šla tuto trasu poprvé, byla pro nás docela náročná, ale opravdu krásná příroda, prosluněný den a tím i skvělý zážitek.
A závěr? Jak pobyt vnímáme my žáci čtyřletého studijního oboru s maturitou -obchodník, gastronomie, autotronik. Poděkování za super „adapťák" patří paní učitelce třídní Flídrové a paní učitelce Maršíkové. Myslíme si, že máme dobrý kolektiv a všichni jsme si to v Deštném moc užili a máme jen samé krásné vzpomínky.

adaptak 1dec

Cyklistický výlet

Ve dnech 19. - 23. 5. jsme se zúčastnili cyklistického výletu na Pastvinách. Byli jsme ubytování v krásném penzionu Lesanka. Užili jsme si spoustu zábavy a různých sportovních aktivit jako například horolezectví a jízdu na kánoích. Samozřejmě tu nesměla chybět jízda na kole, běh, hod oštěpem, střelba a mnoho dalších zajímavých aktivit. Byly však i odpočinkové dny, kdy jsme navštívili přehradu v Pastvinách a na ohni si opekli výborné klobásy. V jídelně, která se nacházela přímo v penzionu, nám skvěle vařili a byli jsme rádi, že jsme tam po namáhavém dni měli něco dobrého na zub. Poslední den jsme se rozloučili s Lesankou i krajinou a vyrazili plni zážitků na dlouhou cestu domů.

Martin Mašek, Daniel Machata - 2A

Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.