Základní informace:

Spolek rodičů a přátel školy při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou vznikl v srpnu 2016 jako samostatná dobrovolná a nepolitická organizace. Hlavním cílem spolku je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Spolku a jeho činností.

Sídlo spolku: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 05316316

Kontakt: tel.: 494 539 211, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Statutární orgán - výkonný výbor:

 Předseda: Ing. Romana Kotlářová 
 Místopředseda: Mgr. Bc. Hana Flídrová
 Pokladník: Kristýna Benková

 

Příspěvky:

Členská schůze se pro školní rok 2017/2018 jednomyslně shodla na příspěvku ve výši 200,- Kč na žáka (v případě, že  školu navštěvují sourozenci, platí se příspěvek 200,- Kč za oba). Výše uvedná částka bude použita na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na sportovních i odborných soutěžích, na částečnou úhradu odborných exkurzí, výletů či jiných akcí, které není možné hradit z rozpočtu školy. Částku může žák uhradit v hotovosti třídnímu učiteli nebo převodem na bankovní účet č. 115-3128230247/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo bez lomítka.

 

Vánoční Drážďany

Ve středu dne 7. prosince 2016 měli žáci školy díky Spolku a vedení školy možnost nasát krásnou vánoční atmosféru historických Drážďan. Výletu se zúčastnilo 31 žáků školy a všichni byli návštěvou nejstaršího vánočního trhu nadšeni. Ostatně se můžete sami podívat, jak takový Striezelmarkt vypadá....