Personální podpora VOŠ a SPŠ Rychnov n.Kn. – šablony

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008068

Projekt je zaměřen na personální podporu speciálního pedagoga pro SŠ (úvazek 1,00) a dvou školních kariérových poradců pro VOŠ (s úvazky 2 x 0,1 – pro pracoviště v Rychnově nad Kněžnou a v Kostelci nad Orlicí).

Celková čerpaná částka: 1 362 312,00 Kč

Doba trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

šablony

Jsme partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018 

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020 

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

 

akcni plan logo

Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166

V rámci projektu Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 bude pořízeno moderní technické vybavení do odborné učebny modulové výuky a diagnostiky motorových vozidel v oblasti autoelektrotechniky a autoelektroniky za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Součástí projektu jsou také drobné stavební práce, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a úprava venkovního prostranství.

pdfPodrobnosti

logoling zkvalitneni