Modulová výuka technických oborů se zaměřením na autodiagnostiku

Na základě jednání a posuzování na KÚ Královéhradeckého kraje byl naší škole schválen projekt „Modulová výuka technických oborů se zaměřením na autodiagnostiku". Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.20/02.0034. Jeho realizace započala dne 01. 01. 2013 a byla ukončena dne 27. 02. 2015. Manažerem projektu byl Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D. Projekt „Modulová výuka technických oborů se zaměřením na autodiagnostiku" byl spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem projektu bylo zkvalitnit výuku technických předmětů prostřednictvím modulové výuky se zaměřením na autodiagnostiku motorových vozidel. To bylo dosaženo modernizací výukových materiálů a pomůcek, inovací technického vybavení a vytvořením e-learningového portálu včetně prvků evaluace. Modulová výuka posílila dovednosti žáků a pomohla k osvojení správných učebních návyků a moderních trendů a postupů výuky. Byl též kladen důraz na environmentálně šetrné postupy, provázání praxe s teorií a přenos k now-how od zaměstnavatelů.

pdfPodrobné informace o projektu

pdfInformace u ukončení projektu