Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slučuje služby poradenských pracovíků školy - výchovných poradkyň, školního metodika prevence a školní speciální pedagožky Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, pedagogickou, koordinační a poradenskou činnost určenou žákům a jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy. Všichni členové ŠPP spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Policií ČR, Probační a mediační službou, Pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími poradenskými zařízeními, Úřadem práce, neziskovými organizacemi atp.

 Školní poradenské pracoviště zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

  • primární prevenci rizikových projevů chování;
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • kariérové poradenství;
  • odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných;
  • péči o žáky s neprospěchem;
  • metodickou podporu učitelů;
  • podporu zákonným zástupcům.
Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.