Dokumenty

Činnost školního poradenského pracoviště vychází ze školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.

pdfVyhláška č. 27/2016

Kdy a za jakých podmínek je možné žádat o individuální vzdělávací plán

Na střední škole je možné požádat o individuální vzdělávací plán podle §16 - §19 zákona č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.

Více informací k této problematice naleznete zde.