Speciální pedagog Mgr. Blanka Kuderová

Školní speciální pedagog vykonává odborné činnosti se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se všemi ostatními žáky s výukovými obtížemi a se žáky, u nichž se vyskytly problémy v osobnostním a sociálním vývoji.


Participuje na vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocuje účinnost navržených opatření a dle potřeby navrhuje v kooperaci s ostatními partnery podpůrného týmu jejich úpravy.


Provádí individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli. Úzce spolupracuje s výchovnými poradci, metodikem prevence a odborníky poradenských zařízení.

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023:

Od pondělí do pátku od 7:45 do 16:15. V odpoledních hodinách konzultace po předchozí domluvě.

Kontakty:

tel.: 494 539 276, e-mail: kuderova@vosrk.cz