Děkujeme všem za účast na přijímacích zkouškách nanečisto. V příloze naleznete anonymizované výsledky, které byly současně zaslány rodičům na e-mail včetně klíče řešení. Upozorňuje, že identifikační číslo je shodné s variabilním symbolem, pod kterým byla hrazena platba.

 

pdfVýsledková listina - přijímací zkoušky nanečisto

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří podávají přihlášku ke vzdělání na naši školu, že lékařský posudek je nedílnou součástí přihlášky u všech učebních oborů. Dále požadujeme lékařský posudek u studijního oboru Autotronik a nástavbového oboru Provozní technika. Bez lékařského posudku není možné, aby byl žák na školu přijat.

Zájemcům o studium nabízíme příjímací zkoušky nanečisto. Více informací zde.

Informace pro uchazeče o vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy a potřebují odevzdat zápisový lístek naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. stanovena do 31. ledna 2023.

pdfKritéria přijímacího řízení 2023/2024 - učební obory, studijní obory, nástavbové obory

pdfPřevodní tabulka - 2023/2024