Písemné závěrečné zkoušky se konají v pondělí 10. 9. 2018 od 8 hodin v budově Javornická v učebně č. 320.