Upozorňujeme rodiče žáků, kteří podávají přihlášku ke vzdělání na naši školu, že lékařský posudek je nedílnou součástí přihlášky u všech učebních oborů. Dále požadujeme lékařský posudek u studijního oboru Autotronik a nástavbového oboru Provozní technika. Bez lékařského posudku není možné, aby byl žák na školu přijat.