Děkujeme všem za účast na přijímacích zkouškách nanečisto. V příloze naleznete anonymizované výsledky, které byly současně zaslány rodičům na e-mail včetně klíče řešení. Upozorňuje, že identifikační číslo je shodné s variabilním symbolem, pod kterým byla hrazena platba.

 

pdfVýsledková listina - přijímací zkoušky nanečisto