Javornická I

Na odloučeném pracovišti Javornická I probíhá teoretická výuka všech učebních oborů a teoretická výuka čtyřletých studijních oborů obchodník, gastronomie a nástavbových oborů podnikání a provozní technika. Částečně zde probíhá také odborný výcvik gastrooborů ve cvičné kuchyni a v učebně stolničení. Budova disponuje též odbornými učebnami, a to dvěma učebnami výpočetní techniky, jednou jazykovou učebnou, dvěma učebnami s dotykovými tabulemi a dataprojektory, odbornou učebnou obchodních oborů a odbornou učebnou pro obory z oblasti automobilové techniky. V přízemí školy je k dispozici velká hala, vhodná pro pořádání schůzí a školení. Sociální zázemí je samozřejmostí. Ve vstupní hale lze využít nabídku bufetu a nápojový automat.

Kontakty:

 zástupkyně ředitelky
 Ing. Lenka Neškudlová  494 539 261