Automobilová diagnostika a servis - 23-45-N/01

1. Charakteristika oboru

Dobrý odborník - diagnostik musí mít zejména praktické znalosti z oblasti výpočetní techniky (počítače se dnes uplatňují jak v diagnostických přístrojích tak přímo v automobilech). Důležitá je také znalost konstrukce motorových vozidel, spalovacích motorů, diagnostických postupů a diagnostických přístrojů. Pozornost je věnována také rozšíření znalostí z matematiky, fyziky a mechaniky, následně pak elektrotechniky, elektroniky a automatizační techniky. Vzhledem k možnému jednání se zákazníky musí studenti ovládat rovněž společenské jednání a komunikaci. Získávají také základní praktické znalosti z pracovního a obchodního práva, cizího jazyka, ekonomiky, manažerských dovedností a oceňování motorových vozidel.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi vzdělávacího programu jsou schopni nejen hodnotit technický stav vozidel a navrhnout způsoby opravy, ale působit i jako manažeři v servisních a opravárenských firmách. Mohou se uplatnit jako znalci a odhadci, prodejci automobilů, techničtí pracovníci pojišťoven, pracovníci stanic technické kontroly, technici ve výrobních firmách automobilového průmyslu a technici v dopravních závodech všeho druhu.

Poplatek za studium činí v souladu s platnou vyhláškou č. 10/2005 Sb. 3000 Kč/rok.

 

docUčební plán