Firemní ekonomika - 63-41-N/11

1. Charakteristika oboru

Studenti jsou připravováni tak, aby po absolvování školy dokázali vykonávat manažerské a náročné specializované činnosti v ekonomických útvarech soukromých firem a akciových společností. Velmi dobré uplatnění nacházejí také v oblasti obchodu, služeb, státní správy a samosprávy. Značný důraz je kladen na studium cizích jazyků. Trvale se studují dva cizí jazyky. Předměty jako je obchodní cizí jazyk, korespondence v cizím jazyce a rétorika v cizím jazyce podstatnou měrou rozvíjejí prakticky využitelné komunikační schopnosti studentů při styku se zahraničními partnery. Volitelně mohou studenti studovat třetí cizí jazyk - francouzštinu, ruštinu, španělštinu nebo italštinu. Nezbytnou součástí studia jsou také předměty zaměřené do oblasti využívání výpočetní techniky ve studovaném oboru jakož i aplikace pravidel společenského styku a rétoriky.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi vzdělávacího programu Firemní ekonomika najdou uplatnění v soukromých firmách i státních organizacích v útvarech finančních, investičních, účetních, daňových, marketingových, obchodních a prodejních. Mohou také pracovat ve firmách se zahraniční majetkovou účastí, v bankovnictví, pojišťovnictví nebo celní správě. Absolvent vzdělávacího programu Firemní ekonomika je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje specializované agendy z oblasti účetnictví, odměňování, kalkulací, tvorby cen, rozpočtování a navazujících ekonomických činností (plánování, financování, rozbory a controlling), včetně zpracování metodických materiálů a řízení prací při týmovém řešení úkolů z příslušných ekonomických oblastí.

Výuka oboru Firemní ekonomika probíhá na odloučeném pracovišti v Kostelci nad Orlicí (Obchodní akademie T. G. Masaryka).

Poplatek za studium činí v souladu s platnou vyhláškou č. 10/2005 Sb. 3000 Kč/rok.

 

docUčební plán