Školská rada

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel a zároveň jmenuje jednu třetinu členů. Druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci do rady nevolí.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy (zástupce ředitele členem být může). Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Podněty pro činnost školské rady můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní úkoly školské rady:

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • podílí se na zpracování záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy
  • podává návrh na odvolání ředitele školy

Složení školské rady:

Ing. Veronika Prilová - zvolena z řad pedagogů školy, předseda

Mgr. Jana Drejslová - jmenována Radou Královéhradeckého kraje

JUDr. Milan Novák - jmenován Radou Královéhradeckého kraje

Bc. Hana Červniková - zvolena z řad rodičů a studentů školy

Jakub Krejsa - zvolen z řad rodičů a studentů školy

Ing. Jiřina Petruželková - zvolena z řad pedagogů školy

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.