Autotronik - 39-41-L/01

pdfPřihláška ke vzdělávání - Autotronik

1. Charakteristika oboru

Moderní univerzální maturitní obor, který je vytvořen po vzoru již existujících oborů v Evropské unii a plně reaguje na potřeby trhu práce, tj. absolventa s maturitním vzděláním a co nejširšími technickými vědomostmi, počínaje strojírenskými předměty a konče elektrotechnikou. Důraz je kladen také na manuální zručnost. Součástí vzdělání je bezplatné získání řidičského oprávnění skupiny B + C.

Odborný výcvik probíhá ve specializovaných učebnách a dílnách nově zbudovaného Centra praktické přípravy U Stadionu 1166 v Rychnově nad Kněžnou, popřípadě na pracovištích strojírenských firem v rámci regionu.

2. Uplatnění absolventů

Absolvent může provádět diagnostiku, opravy a údržbu motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, např.: přijímacího technika, vedoucí autoservisu, prodejce aut, stejně tak se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství. Může pokračovat ve studiu na vyšších odborných a na vysokých školách.

 

Ukázky práce žáků:

autotronik 1autotronik 2autotronik 3autotronik 4