Strojírenství - 23-41-M/01

pdfPřihláška ke vzdělávání - Strojírenství

1. Charakteristika oboru

Žáci se naučí navrhovat, propočítávat a konstruovat součásti a mechanizmy strojů, nástroje, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojírenské výrobě, navrhovat při jejich výrobě a opravách postupy práce, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky a navrhovat prostředky a postupy péče o strojní zařízení. K těmto činnostem využívají pro efektivní práci i podporu prostředků informačních a komunikačních technologií. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, v laboratořích získají dovednosti spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností (jak v pracovním procesu, tak i v běžném životě) vynaložené náklady, možné výnosy a zisk, vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí a jejich sociální dopady.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky, zemědělství a lesnictví.

pdfUčební plán

Společnými silami:

Vyrábíme pro tým Formula Student TU Brno Racing a jejich monopost Dragon 4

Na začátku roku 2014 naši školu navštívil náš absolvent David Hodas, který nyní studuje poslední ročník inženýrského studia na VUT Brno. Zároveň je také vedoucím týmu TU Brno Racing, který se zúčastní poháru Formula Student. Tato soutěž je Evropskou odnoží původně americké soutěže Formula SAE. Jedná se o prestižní soupeření univerzitních týmů složených z budoucích inženýrů. První zmínky o soutěži nalézáme roku 1981, kdy myšlenka závodů univerzit vznikla v USA. Do Evropy se dostala o 17 let později. Avšak závody se nekonají pouze na těchto kontinentech. Kromě vybraných amerických a evropských států je soutěž pořádána také v Brazílii, Japonsku nebo Austrálii. Celkově se závodů účastní na 300 týmů z celého světa.

dragon 4

Po poutavém představení školy a soutěže našim studentům jsme byli osloveni, zda bychom pro jejich monopost nebyli schopni vyrobit některé díly. A protože je to výzva, domluvili jsme se na výrobě formy pro laminování volantu. Forma volantu se skládá ze dvou tvarových částí z duralu. Výroba probíhala na CNC obráběcím centru MSV 1000, které naše škola pro potřeby výuky moderních technologií vlastní. Dutina formy má poměrně složitý tvar, a tak samotné frézování trvalo asi 12 hodin.

forma

Po měsíci od předání, během kterého se forma dokončovala a probíhala výroba volantu, jsme od týmu obdrželi zprávu, že se vše podařilo. Vyrobením vlastního volantu pro formuli se tak podařilo snížit jeho hmotnost z původních 500 g na 130 g, a to je nezanedbatelná úspora hmotnosti na voze, kde se šetří každý gram.

volant

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na tak zajímavém projektu, jakým určitě Formula Student je.

Článek na stránkách týmu TU Brno Racing: http://www.tubrnoracing.cz/cs/novinky/volant-vlastnimi-silami-143.htm

 

3D tiskárna už tiskne

V předposledním týdnu měsíce června, těsně před prázdninami se podařila neuvěřitelná rychlá akce - pořízení 3D tiskárny REBEL 2.

Na konferenci HW-news jsem se dověděl o tom, že pan Petr Zahradník začal kompletovat a dodávat stavebnici 3D tiskárny za "neuvěřitelnou" cenu 9 990,- Kč.

rebel01

Po jeho kontaktování a doplnění informací, jsem se rozhodl, že bychom si 3D tiskárnu do školy mohli konečně pořídit. V pondělí jsem se tedy vydal  do firmy TopTech, která je naším dodavatelem v oblasti CAD/CAM systémů.

 

Protože i zde tato myšlenka dopadla na úrodnou půdu, dohodli jsme se na pořízení tiskárny formou sponzorského daru. A teď už vše mělo rychlý spád. V úterý byla tiskárna objednána, ve čtvrtek poštou dorazila a v pátek jsem ji měl již stavebnici na stole.

Tiskárna je dodávána ve formě všech potřebných dílů ke stavbě (není to tedy hotový výrobek). V pondělí na kroužku robotiky jsme ihned začali se stavbou a během 2 hodin postavili základní rám. Během úterka byla mechanická část dokončena. A po konzultaci s panem Zahradníkem jsem se pustil do realizace elektrické části. Bohužel v posledním červnovém týdnu nebylo času nazbyt, takže tiskárna byla dokončena až v pondělí 30.6.

Tato tiskárna není komerčním výrobkem, je vyvíjena jako OpenSource projekt skupinou nadšenců. Takže jsem se trošku obával hlavně softwarové části (která bývá u podobných projektů často nedotažená), ale byl jsem mile překvapen, že téměř vše fungovalo na první pokus. Takže od dokončení elektrické části tiskárny po první tisk celé oživování a nastavování trvalo necelé 2 hodiny.

rebel02

Hned první pokusný tisk byl úspěšný, jen je potřeba trochu doladit rychlost a teplotu při tisku. Část prvního tisku se podařilo zachytit i na video.

Závěrem bych chtěl poděkovat firmě TopTech s.r.o. za sponzorování nákupu tiskárny a panu Petru Zahradníkovi za skvělý servis a cenné rady při stavbě tiskárny.

Konstrukční cvičení žáků 2. ročníku:

Konstrukční cvičení  žáků 3. ročníku:

Konstrukční cvičení žáků 4. ročníku: