Učební obory

Tříleté učební obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Výuka je realizována ve 14denních cyklech, kdy jeden týden mají žáci teoretickou výuku ve škole a druhý týden odborný výcvik na dílnách Centra odborné přípravy či na smluvních pracovištích. Ve druhém a třetím ročníku se žáci podílejí na produktivní činnosti, za kterou mohou získat peněžitou odměnu.

Konkrétní informace o celém průběhu studia v jednotlivých učebních oborech jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP).