Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

naše škola nabízí řadu oborů, z nichž si každý vybere to, co mu nejlépe vyhovuje. Vycházíme vstříc všem zájemcům o studium napříč zájmovou i věkovou škálou. Podporujeme integraci studentů se specifickými poruchami učení nebo s handicapy. Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce díky kvalitní přípravě na budoucí povolání, kterou zajišťují dobří pedagogové v pokrokově vybavených učebnách. Nedílnou součástí odborného výcviku je i seznámení se s chodem konkrétních firem a zařízení, s nimiž má škola uzavřené smlouvy.

Kompletní přehled oborů a informace o přijímacím řízení a studiu naleznete v nabídce po levé straně.

V případě zájmu zajišťujeme i kurzy a rekvalifikace. Podrobnější informace získáte opět v nabídce vlevo.

Pokud se stále nemůžete rozhodnout, kam po škole, přijďte se podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Termíny jejich konání jsou uvedeny v Aktualitách na úvodní stránce a v Kalendáři školních akcí.