Studijní obory

Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol či dvouleté nástavbové obory pro absolventy učebních oborů zakončené maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování možnost studia na VOŠ či vysoké škole.

Konkrétní informace o celém průběhu studia v jednotlivých studijních oborech jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP).

 

Školní vzdělávací programy:

pdfStrojírenství

pdfAutotronik

pdfProvozní technika