Studijní záležitosti

Doplňková zkouška

Doplňkovou zkoušku žák koná v případě, že jeho absence překročí v daném pololetí 80 hodin (2 doplňkové zkoušky) nebo 120 hodin (3 doplňkové zkoušky) - viz. školní řád. Předměty doplňkových zkoušek stanoví ředitel školy. Doplňková zkouška není komisionální.

Doklasifikační zkouška

Jestliže žák nebyl klasifikován z některého předmětu za pololetí v řádném termínu, koná z tohoto předmětu doklasifikační zkoušku. Termíny určuje školský zákon. Zkouška není komisionální.

Opravná zkouška

Opravnou zkoušku koná žák v případě, že ve druhém pololetí školního roku je na vysvědčení maximálně dvakrát hodnocen známkou nedostatečně. Opravné zkoušky se konají poslední týden v srpnu. Zkouška je komisionální.