Studijní záležitosti

Doklasifikační zkouška

Jestliže žák nebyl klasifikován z některého předmětu za pololetí v řádném termínu, koná z tohoto předmětu doklasifikační zkoušku. Termíny určuje školský zákon. Zkouška není komisionální.

Opravná zkouška

Opravnou zkoušku koná žák v případě, že ve druhém pololetí školního roku je na vysvědčení maximálně dvakrát hodnocen známkou nedostatečně. Opravné zkoušky se konají poslední týden v srpnu. Zkouška je komisionální.